Euskal herriak burujabe izateko bere inteligentzia tresna propioa beharrezkoa du.

Inteligentzia proiektu herritar, garden eta nazionala!

 

Etziko Gobernantza Arkitektura Nazionalean Inteligentzia komunitate batek aldea marka dezake, eta zer esanik ez egungo egituratze fasean. Gaur antolatutako Inteligentzia Nazionaleko proiektu batek burujabetza bidean, orain eta hemen, eman beharreko pausu egokienak ikustarazten eta marrazten lagun diezaguke.

 

Baina nola marka dezakegu benetako aldea? Nola has gaitezke txikira enbido egitetik handira jokatzen?

 

Euskal Inteligentzia Komunitatea saretu eta Nazio Egituratzeari begira lanean jarriz, Inteligentziaren hiru dimentsioak norabide horretan jarri eta Inteligentzia makineria gure lan zein borrokaren ardatz bilakatuz.

 

[Inteligentzia zikloaren metodologia] Euskal burujabetzaren bidean gai estrategiko zein pausu taktikoen azterketa sistematiko eta analitikoak

Nazio kohesio eta egituraketan sakontzeko pausuak, lehentasunak eta zirrikituak identifikatzeko:

 

 

Burujabetza baliabideei begira, dauzkagun zailtasun eta aukera murritzak zeintzuk diren identifikatzeko:

 

 

kanpo harreman ekonomiko, kultural, akademiko, politiko, instituzional etab.-ak identifikatu eta hauetan nola eragin jakiteko:

 

 

[Inteligentzia Informeak] Azterketa eta ikerketen erredakzio erabilgarriak

 Nazio kohesio eta egituraketa informeak agente estrategikoen eskura jartzeko

 

 

Burujabetza baliabideei begira, herritarrak informatu eta ditugun aukeren alde egin dezaten:

 

 

Kanpo harreman esparruan agenteekin gaudenean aliantzak sortzeko tresna zehatzak izan ditzagun:

 

 

[Inteligentzia nukleoa] Komunitateko kide diren erakunde, eragileen eta herritarren zerbitzura dagoen bulegoa

 

 

Horra hor diferentzia markatu ahal izateko tresna bikaina. Burujabetza indartzeko grabitate puntu klabeetan eragin eta jarrera defentsibotik ofentsibara pasatzeko tresna bikaina.

 

Sun Tzu estratega handiak zioen moduan …


“Inguruaren baldintzak zehaztasun osoz ezagutzen dituzunean soilik maniobra eta borroka dezakezu”

Zabaldu: