Berpizte materialista

atopia-rpg 2018-09-15

Ingurura begiratzen zuen bakoitzean iraganeko Hoxha guztiak Khrustxev bilakatzen zitzaizkion. Borroka sektorialak. Ezker identitarioa. Fronte...