Informazio faroa 2014-10-08

lotura-bildumak — 2014-10-09
Irakurri Offline:

Informazio faroak azken egunetan jasotakoa Kurdistan, ekonomia eta krisi ekonomikoa, tekno-kultura, energia eta EHko gaiak.

Irudia: “Kashgari map“. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.

Irakurri Offline: